uvádí...
14. logistické fórum LOG-IN
REGISTRUJTE SE!

18. 10. 2017, PRAHA

PŘIJĎTE SE INSPIROVAT NA FÓRUM LOG-IN!
JEDINÁ LOGISTICKÁ AKCE V ČR, KDE ZAZNÍ TY
NEJLEPŠÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE A INOVACE!

LOG-IN 2017

 

FÓRUM LOG-IN

Fórum LOG-IN je jediná logistická akce v ČR, která je 100% zaměřená na případové studie, inovace, nejefektivnější řešení a nové projekty v logistice.

Cílem je informovat a inspirovat logistické profesionály, aby mohli využít nejnovější poznatky v jejich praxi, a zároveň jim poskytnout prostor na navázání nových obchodních kontaktů.

Konferenční den
18. 10. 2017
8:00 - 9:00

Registrace

9:00 - 12:45

Odborný program – dopolední část

12:45 - 13:45

Oběd a Businesslog

Věnujte 10 minut pro nový business! Zúčastnite se organizovaných setkání mezi partnery fóra a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

13:45 - 18:00

Odborný program – odpolední část

17:45 - 20:45

Občerstvení a prostor pro networking

Kongresové centrum ČNB, Praha