uvádí...
15. logistické fórum LOG-IN | 17. října 2018

Program

Aktuální témata, top přednášející
Konferenční den
18. 10. 2017
8:00

Registrace

9:00-17:45

Odborný program

Úvodní slovo

Pružnost a inovace vládnou světem

Neustála změna je jedinou konstantou 21. století. Žijeme v době kdy ke změnám dochází díky novým technologiím exponenciálně. Pro organizace, které chtějí uspět platí, že pružnost a inovace jsou nutnou podmínkou přežití a úspěchu.

Jan Mühlfeit

Logistika v pojetí e-commerce

Inovace od A do Z. Co je základem pro efektivní zpracování zboží v prostředí e-commerce, jak uvažujeme a proč to všechno děláme.

Jan Klička, ALZA.CZ
10:30 - 11:00

coffee break

Udržitelná logistika a projekt Lean & Green

Jaké jsou možnosti a příležitosti pro zvyšování efektivity a snižování dopadů na životní prostředí v přepravní a skladové logistice? Jak využívat společných synergií mezi developery, pronajímateli skladových prostor, jejich nájemci a výrobci?

moderuje Tomáš Martoch, Česko-Slovenská iniciativa ECR
Pavel Hampejs, UNILEVER
Martin Hejl, THIMM Packaging
Nico Anten, Connekt
Jakub Kodr, CTP

AGV retrak – automatizace do vašeho skladu

Plná automatizace speciálního skladu polotovarů vyřešila několik úkolů od společnosti Continental najednou – respektování nároků aplikace na dozrávání polotovarů ve specifickém klimatu, plynulého a ekonomického provozu a nevystavování zaměstnanců nevhodným podmínkám pro práci. Vše se podařilo splnit pomocí řešení Toyota Material Handling založeném na retraku Autopilot RAE160.

Aleš Hušek, TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ

Monitoring manipulační techniky v praxi

Sledování manipulační techniky vykazuje značné snížení nákladů, lepší optimalizaci logistického procesu a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti provozu. Získaná data se dají interpretovat jak v reálném čase, tak i v historických reportech.

Daniel Krajča, GX SOLUTIONS BOHEMIA

Malá logistika mražených potravin

Měnící se chování lidí a opětovně rostoucí popularita bydlení v centrech měst vede obchodní řetězce k otevírání menších prodejen s potravinami v těchto místech. Jejich efektivní zásobování mrazenými potravinami za použití velikostně odpovídajících vozidel řeší „Hub & Spoke FMCG Logistic Model“ vyvinutý společností MD logistika původně pro obchodní řetězec Billa. Projekt získal v roce 2016 titul Logistický projekt roku v ČR a postoupil jako jediný český zástupce do soutěže o evropský logistický projekt roku 2017 Evropské logistické asociace (Gold Medal ELA Award), kde se probojoval mezi šestici finalistů z celého kontinentu.

Kateřina Kačírková, MD LOGISTIKA
13:00 - 14:00

Oběd a BizLOG

Věnujte 10 minut získání nového obchodního kontaktu! Zúčastněte se organizovaných setkání mezi partnery fóra a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

Přínos Certifikace služeb a jeho využití v praxi

Ještě před několika lety zaznívaly hlasy, že systému certifikací zvoní hrana. Opak je pravdou. Především zahraniční klientela si vybírá své dodavatele podle schopnosti plnit jejich požadavky za řízených podmínek. To znamená, že dodávaný produkt či služba musí plnit jejich definované požadavky a očekávání v oblasti kvality, bezpečnosti práce, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Tyto řízené podmínky lze nastavit implementací Standardů systému managementu, jako jsou například normy ISO. Poslední verze ISO standardů akcentují identifikaci a řízení rizik, což má neoddiskutovatelný přínos pro efektivní řízení organizace. Certifikovaný dodavatel navíc získává větší důvěru při výběrovém řízení.

Stanislav Moučka, BUREAU VERITAS
Jiří Svoboda, FM ČESKÁ

Smart Factory Logistics

Bossard Smart Factory Logistics neposkytuje pouze plynulé a spolehlivé zásobování B a C díly, ale umožňuje celkovou transformaci výroby v duchu Průmyslu 4.0. Prověřená metodologie založená na Internetu věcí pomáhá účinně redukovat celkové náklady na vlastnictví v oblasti logistiky.

Tomáš Pelikán, Bossard CZ

Manipulační technika 21. století, to nejsou jenom vysokozdvižné vozíky

K efektivnímu vyřešení specifických, ale nikoliv nevšedních potřeb manipulace, jsou i jiné možnosti, než vysokozdvižné vozíky. Inovace, kreativita, kvalita, to je moderní technologie v této oblasti.

Michal Berka, Linde Material Handling ČR
Vladislav Záveský, Linde Material Handling ČR

Využití CNG v běžné logistické praxi

CNG jako ekologická inovace od osobních aut až po kamiony. Případová studie plná zkušeností a poznatků.

Vladimír Handl, DB SCHENKER
15:30-16:00

coffee break

Chytrý obal umožní zjistit aktuální polohu

Nově vyvinutý aktivní RFID tag, který umí určit svoji polohu v rámci podnikové WiFi sítě. Unikátní je v tom, že jeho výdrž baterie je několik let, zatímco dnešní tagy vydrží jen několik dní. Označit tak obal tímto tagem umožní zjistit skutečnou polohu obalu a předmětu za velmi malých nákladů.

Jakub Unucka, GABEN

Přesun centrálního skladu během 1 měsíce

Mít stabilní zázemí pro skladování zboží je základním předpokladem pro správně fungující logistiku každé společnosti. Jak se ale vyrovnat se situací, kdy dojde „ze dne na den“ k narušení tohoto předpokladu? Jaké kroky bylo potřeba učinit a s jakými výzvami se vyrovnat během přesouvání a sloučení dvou skladů společnosti Filson do jednoho centrálního. Aby byl minimalizován dopad na distribuci zboží do sítě prodejen, vše se muselo navíc stihnout v rekordně krátkém čase.

Jaroslav Kemény, Filson
Jan Andrus, P3 Logistic Parks

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

Jsou rozrůstající se logistické parky opravdu ten správný směr pro naši ekonomiku? Co motivuje zahraniční investory k příchodu na český trh v době nízké nezaměstnanosti?

moderuje Kamil Slavík, Hypera, Česká logistická asociace
František Pazdera, FIEGE
Viktor Najmon, Úřad práce ČR
Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice
Jakub Holec, 108 AGENCY
ekonom Vladimír Pikora
Roman Pekrt, ESA logistika
18:00 - 21:00

Večerní koktejl

Po skončení odborného programu bude následovat neformální koktejl, ideální příležitost pro diskuzi nad sklenkou vína a také pro představení projektových novinek!