uvádí...
15. logistické fórum LOG-IN | 17. října 2018

Jakub Holec, 108 AGENCY

jednatel

Jakub Holec, 108 AGENCY

jednatel

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

16:45-17:45
PANELOVÁ DISKUZE