uvádí...
15. logistické fórum LOG-IN | 17. října 2018

Jakub Unucka, GABEN

výkonný ředitel

Jakub Unucka, GABEN

výkonný ředitel

Ing. Jakub Unucka, MBA

Narodil jsem se v roce 1969 v Ostravě, kde jsem žil až do svého přestěhování do blízkých Klimkovic v roce 2003. Už dvacet let jsem šťastně ženatý s manželkou Mirkou a nyní společně prožíváme bouřlivé období dospívání naši jediné dcery Martiny.

I přesto, že jsem studoval strojní inženýrství, je má profesní kariéra spojena s výpočetní technikou. Po prvotním působení ve firmě AUTOCONT pracuji od roku 1998 v ostravské firmě GABEN, která se specializuje na automatickou identifikaci. Stál jsem u zrodů projektů bezpapírové identifikace v koncernech Siemens a Continental a řídil implementaci MES systémů v několika firmách.

Od roku 2009 jsem hlavním řešitelem několika výzkumných projektů v oblasti RFID ve spolupráci s českými, slovenskými a korejskými univerzitami. Na VŠB-TUO jsme zakladatelem mezinárodní výzkumné laboratoře RFID technologií a na stejné univerzitě po dokončení ekonomických studií MBA pokračuji v doktorském studiu automatické identifikace.

Angažuji se rovněž v komunální politice a veřejném životě. 6 let jsem byl místostarostou města Klimkovic, kde působím rovněž jako předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice. V současné době jsem náměstkem hejtmana moravskoslezského kraje pro Chytrý region a dopravu.

Chytrý obal umožní zjistit aktuální polohu

16:00-16:15
INOVACE