uvádí...
15. logistické fórum LOG-IN | 17. října 2018

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

chairman

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

chairman

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

16:45-17:45
PANELOVÁ DISKUZE