uvádí...
14. logistické fórum LOG-IN

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

chairman

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

chairman

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

16:45-17:45
PANELOVÁ DISKUZE