uvádí...
15. logistické fórum LOG-IN | 17. října 2018

Roman Pekrt, ESA logistika

generální ředitel

Roman Pekrt, ESA logistika

generální ředitel

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

16:45-17:45
PANELOVÁ DISKUZE