uvádí...
14. logistické fórum LOG-IN

Roman Pekrt, ESA logistika

generální ředitel

Roman Pekrt, ESA logistika

generální ředitel

Přínos zahraničních skladových investic pro ČR

16:45-17:45
PANELOVÁ DISKUZE