uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN | 21.listopadu 2019

Program

Aktuální témata, top přednášející
Konferenční den
17. 10. 2018
8:00

Registrace

9:00-18:00

Odborný program

Úvodní slovo

Firemní struktura vstřícná k inovacím

Cenou za robustní firemní organizaci bývá zatuhlost vůči inovacím a zpomalení rozhodování. Ukážeme si, jak riziku úplné zatuhlosti některé firmy předcházejí vnesením nových prvků do firemního fungování, které připomínají třeba chování přírodních ekosystémů nebo rozsáhlých komunitních projektů.

 

Daniel Franc, GOOGLE

Inovativní celostní systémové myšlení umožňuje v rámci zkoumaného logistického systému dosažení stejného výkonu s polovinou zdrojů

Prezentovaná případová studie z prostředí automotive prokazuje, že namísto technologických inovací maximalizujících výkon (minimalizujících náklady) jednotlivých částí a interakcí logistického systému, lze inovovat systémové myšlení (procesní inovace), zohledňující celistvou perspektivu v logistickém řízení. Celostní systémové myšlení definuje optimální (ne maximální) výkon jednotlivých částí a interakcí (vyžadující významně nižší potřebu celkových zdrojů) na základě sledování účelu zkoumaného systému. Účelem zkoumaného systému není zisk (minimální náklady), ale spokojený zákazník. Zisk je generován spokojenými zákazníky, ne naopak.

David Holman, ŠKODA AUTO Vysoká škola

Představení garantů Ocenění LOG-IN

Každá kategorie Ocenění LOG-IN má svého garanta – fachmana ve svém oboru. Kdo podpořil první ročník soutěže o nejlepší logistické inovace?

Kategorie Technická a technologická inovace roku – Oldřich Petránek, nezávislý logistický poradce,
kategorie Projektová inovace roku – Tomáš Formánek, partner společnosti Logio,
kategorie Inovace v logistických realitách – Jakub Holec, jednatel a výkonný ředitel společnosti 108 AGENCY,
kategorie Fachman roku – Miroslava Jechoux, ředitelka GeorgMathai.

11:00-11:30

coffee break

Vertikální full-stack umělé inteligence: jak změní způsob, jakým žijeme

Budu hovořit o praktických důsledcích vertikální umělé inteligence, o tom, jak mění aktuální podnikání a způsob, jakým žijeme a vytváříme hodnoty. Podpořím své tvrzení demonstrací vývoje v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, který byl proveden na ČVUT, Centru umělé inteligence.

Michal Pěchouček, Centrum umělé inteligence

Trvalá udržitelnost ve skladové logistice ze 3 pohledů: lokalita, lidé, technické vybavení

Trvalá udržitelnost se v brzké době stane v logistice povinností, a tak se na ni podíváme komplexně z pohledu skladování. Je třeba se zamýšlet nad lokalitou výstavby, ať z pohledu brownfieldy vs. greenfieldy. Brownfieldy bývají v širším centru měst, kde je velmi dobrá dopravní dostupnost pro zaměstnance, a to v sobě skrývá konkurenční výhodu pro logistického providera. V současné době, kdy je nezaměstnanost na rekordně nízké úrovni totiž vše hraje svou roli. Toto téma souvisí s dalším bodem a to automatizací ve skladech, na kterou je už často potřeba myslet při jejich výstavbě. Už při samotné výstavbě skladů jsou tu nové trendy – nové materiály pro výstavbu, certifikace budov, využití solárních panelů, rekuperace tepla, kogenerace apod. Nájemci prostě chtějí být ekologičtí a my je musíme podpořit!

Josef Hajkr, SHINE Consulting
Martin Kříbala, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jakub Kodr, CTP
Pavel Sovička, PANATTONI EUROPE
Jakub Holec, 108 AGENCY
13:00-14:00

Oběd a BizLOG

Věnujte 10 minut získání nového obchodního kontaktu! Zúčastněte se organizovaných setkání mezi partnery fóra a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

Efektivní zásobování výroby

Jedinečná koncepce dávkového vychystávání na principu multi – user  – picking s použitím vychystávacích vozíků a systémů navádění obsluhy. Případová studie ukazuje na praktickém příkladu jakou úsporu místa, času a pracovní síly přináší využití automatizovaných skladových systémů při napojení na inteligentní software pro správu skladu a sladění všech hardwarových a softwarových procesů.

Bohumil Tejnický, Kardex
Radislav Halouzka, BD Sensors

Pokrokový ochránce provozů a zdroj užitečných dat Toyota I_Site

Komplexní systém a lídr v oboru řízení a správy flotil manipulační techniky s více než 60.000 připojenými vozíky v 60 zemích světa. Letošní novinky představí návazné moduly a funkce s přímým dopadem na další zjednodušení a zkvalitnění procesů logistiky.

 

Petr Panáček, Toyota Material Handling CZ

Last Mile Management aneb „Milkrun“ chytře

Systém Last Mile Management (dále jen LMM) je inteligentní systém řízení toku materiálu uvnitř továren od firmy Bossard. Je vhodný zejména všude tam, kde je materiál dopravován na místo spotřeby takzvaným systémem „Milkrun“. Nástroj LMM povyšuje systém „Milkrun“ na zábavnou a řízenou činnost a ušetří tím spoustu času a tím i peněz.

Tomáš Pelikán, Bossard CZ

Safety Scan – jak snížit rizika v místech, kde se setkává manipulační technika s lidmi

Případová studie ze společnosti Knauf Insulation o vyhodnocování rizik v prostorech výroby a skladů, v místech, kde se setkává manipulační technika s chodci. Právě tato místa patří mezi nejnebezpečnější. Jak se dá nehodám a úrazům předcházet? Jak zjistit, která místa mohou být nebezpečná? Jakou zvolit metodiku hodnocení? Musejí být opatření k zabezpečení drahá? Propracovaná metodika Linde Safety Scan a zkušenosti provozovatele dají posluchačům inspiraci i přehled o tom, co se proti nehodám a zraněním dá všechno dělat s ohledem na účelně vynaložené náklady.

Zdeněk Pejřimovský, KNAUF INSULATION

Z pece přímo do mrazírenského automatizovaného skladu

Ukázka koncepce a realizace holistické logistiky výroby pro hluboce zmrazené potraviny. Opravdový průmysl 4.0. Inovace od A do Z. Co je základem pro efektivní zpracování zboží v prostředí e-commerce, jak uvažujeme a proč to všechno děláme.

Mark Vogt, Aberle
Peter Von Speicher, CIC Concept Industrie Consult
15:30-16:00

coffee break

Trvalou udržitelností k dlouhodobému růstu

Program Lean & Green inspiruje své členy prostřednictvím sdílení nejlepších případových studií a výměnou zkušeností k snižování CO2. Štíhle a zeleně k vyšší efektivitě logistiky ve výrobních i logistických společnostech.

Pavel Hampejs, UNILEVER
Tomáš Martoch, Česko-Slovenská iniciativa ECR

Inovace v přístavu Antverpy

Přístav Antverpy je předním evropským integrovaným námořním, průmyslovým a logistickým centrem a druhým největším „deep-sea“ přístavem v Evropě. Jedná se o multifunkční přístav, kde lze nejlépe skladovat a manipulovat všechny druhy nákladu.

Proto se v přístavu v posledních letech intensivně investovalo do inovací a digitalizace, aby zajistil bezpečnější, transparentnější a efektivnější dodavatelský řetězec svých zákazníků.

Martin Hubeňák, Antwerp Port Authority

Od řízeného skladu k Smart skladu

Případová studie představí inteligentní řízení skladu využitím interkonektivity, průmyslového internetu věcí (IoT) a autonomních algoritmů (AI) a Smart Industry řešení za účelem zvýšení efektivity, flexibility a kvality skladových procesů. Zboží se už při skladových operacích nepohybuje podle statického předpisu, ale algoritmy vyhodnocují potřeby v reálném čase na základě souboru kritérií jako je například aktuální vytížení skladových pozic, míra obrátkovosti nebo sezónnost.

Igor Patráš, twd
Peter Bílik, ANASOFT

Nahoru a dolů

Hospodářství se stále daří, ale ekonomická maxima jsou zřejmě za námi. Máme očekávat stagnaci nebo recesi? A jak se na tyto jevy připravit v prostředí logistiky a dopravy?

moderuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND
Tomáš Prouza, Svaz obchodu a cestovního ruchu
Miroslav Ševčík, Vysoká škola ekonomická
Kamil Slavík, Hypera, Česká logistická asociace
Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice – AFI
18:00-21:00

Galavečer logistické inovace

Letos poprvé je součástí také galavečer udílení Ocenění LOG-IN 2018! Nová soutěž ocení ty nejlepší inovace a inovátory za uplynulý rok. Moderátorkou večera bude Marcela Augustová. Těšit se můžete i na doprovodný program – žongléry, živou hudbu nebo fotokoutek.

 Zjistěte více o Ocenění LOG-IN