uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN | 21.listopadu 2019

Igor Patráš, twd

obchodní ředitel

Igor Patráš, twd

obchodní ředitel

Od řízeného skladu k Smart skladu

16:35-16:55
PŘÍPADOVÁ STUDIE