uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN | 21.listopadu 2019

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice – AFI

chairman

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice – AFI

chairman

Nahoru a dolů

16:55-17:40
PANELOVÁ DISKUZE