uvádí...
16. logistické fórum LOG-IN | 21.listopadu 2019

Martin Kříbala, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Specialista pro koncepci dopravy

Martin Kříbala, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Specialista pro koncepci dopravy

Trvalá udržitelnost ve skladové logistice ze 3 pohledů: lokalita, lidé, technické vybavení

12:15-13:00
PANELOVÁ DISKUZE